خشک – سفت استقلال استقلال نظر استقلالی ها

خشک – سفت: استقلال استقلال نظر استقلالی ها اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات حمله سارقان موتورسوار به بازیکن پرسپولیس

به گزارش ایسنا، مهدی شریفی که عصر امروز قصد داشت به محل تمرین پرسپولیس بیاید با موتورسواران سارق درگیر شد که در نهایت این درگیری منجر به شکستگی بینی او شده است

حمله سارقان موتورسوار به بازیکن پرسپولیس

حمله سارقان موتورسوار به بازیکن پرسپولیس

عبارات مهم : بازیکن

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در مواجهه با سارقان موتورسوار دچار شکستگی بینی شد.

به گزارش ایسنا، مهدی شریفی که عصر امروز قصد داشت به محل تمرین پرسپولیس بیاید با موتورسواران سارق درگیر شد که در نهایت این درگیری منجر به شکستگی بینی او شده است است.

حمله سارقان موتورسوار به بازیکن پرسپولیس

او باهمان حالت در محل تمرین پرسپولیس حاضر شد.

به گزارش ایسنا، مهدی شریفی که عصر امروز قصد داشت به محل تمرین پرسپولیس بیاید با موتورسواران سارق درگیر شد که در نهایت این درگیری منجر به شکستگی بینی او شده است

واژه های کلیدی: بازیکن | پرسپولیس | موتورسوار | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

حمله سارقان موتورسوار به بازیکن پرسپولیس

حمله سارقان موتورسوار به بازیکن پرسپولیس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs